Katowice

Laborant - kontroler jakości

Agencja Pracy Tymczasowej PPT sp. z o.o. (certyfikat 8101) dla swojego Klienta poszukuje kandydatów na stanowisko : Laborant - kontroler jakości

Miejsce pracy - Siemianowice Śląskie
Opis stanowiska:

-praca w laboratorium chemicznym,
-wykonywanie analiz parametrów fizycznych oraz fizyko-chemicznych,
-kontrola jakości surowców i wyrobów w przypisanym obszarze oraz przeprowadzania korekt w procesie produkcyjnym,
-prowadzenie wymaganych zapisów w zakresie kontroli jakości, przestrzeganie reżimu technologicznego zgodnie z instrukcjami technologicznymi,
-zaangażowanie w doskonalenie procesów,
-przestrzeganie wymagań funkcjonującego w zakładzie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością,
-pomoc w prowadzeniu prac rozwojowych w zakresie tematów ujętych w Celach Działu Technicznego oraz bieżących modyfikacji istniejących wyrobów,
-przygotowanie partii próbnych wyrobów oraz próbek dla celów marketingowych, certyfikacyjnych i badawczych,
-pomoc w przeprowadzaniu prób technicznych wykonywanych na terenie zakładu i u klienta,
-organizację pracy, mienie, ład, porządek i bezpieczeństwo w przypisanych pomieszczeniach,
-prawidłowe postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z prowadzonym procesem kontroli jakości oraz ich ewidencjonowanie,
-dbanie o stan techniczny sprzętu i wyposażenia na stanowisku pracy, -zgłaszanie usterek i wszelkich nieprawidłowości w podległym obszarze przełożonemu,
-wykonywanie poleceń osoby pełniącej funkcję nadzoru,
-ważenie surowców w ilościach laboratoryjnych oraz półtechnicznych

Wymagania:

-doświadczenie pracy w laboratorium
-wykształcenie średnie
- technikum chemiczne,
-obsługa komputera

Oferujemy:

-umowę o pracę,
-wynagrodzenie 3800 zł brutto miesięcznie + premia 10% za przepracowany miesiąc,
-pracę od poniedziałku do piątku na trzy zmiany.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPT sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 77, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji.  Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez PPT sp. z o.o.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =